Search

پایان اعتصاب کارگران جمع آوری زباله در Tower Hamlets: خیابان‌های شرق لندن دیگر پر از زباله نیست

کارگران جمع آوری زباله اعتصاب خود را در East End بعد از توافق با شورای شهر، خاتمه دادند. زباله‌های رها شده در خیابان‌های Tower Hamlets به تودههای بزرگ تبدیل شده بودند.
صفحه را پایین بکشید
پایان اعتصاب کارگران جمع آوری زباله در Tower Hamlets: خیابان‌های شرق لندن دیگر پر از زباله نیست
کارگران جمع آوری زباله اعتصاب خود را در East End بعد از توافق با شورای شهر، خاتمه دادند. زباله‌های رها شده در خیابان‌های Tower Hamlets به تودههای بزرگ تبدیل شده بودند.

از روز 18 سپتامبر، زباله‌های شهری در خیابان‌های Tower Hamlets تلنبار شده بودند، هنگامی که کارگران جمع آوری زباله اقدام به اعتصاب درباره حقوق و شرایط کاری کردند. در عصر روز سه‌شنبه، اعضای اتحادیه Unite با شورای شهر توافق کردند و به نتیجه رسیدند که کارگران جمع آوری زباله باید تعطیلات بیشتری داشته باشند و یک بونوس به مبلغ 750 پوند دریافت کنند.

این کارگران روز چهارشنبه به کار خود بازگشتند و در چندین هفته آینده با پیمانکاران خصوصی زباله که توسط شورای شهر به کار گرفته شده‌اند، برای جمع آوری زباله‌های باقیمانده و پاکسازی خیابان‌ها همکاری خواهند کرد.

شهردارLutfur Rahman ,Tower Hamlets بیان کرد: من می‌خواهم از همه احزاب برای رسیدن به این توافق تشکر کنم و به خصوص، از ساکنین شهر برای صبر و حوصله‌ای که نشان دادند، تشکر می کنم و از آنها پوزش می طلبم.

اخبار مشابه