Search

تصویر قربانیِ حمله با چاقو دیروز در Croydon، الیانا اندام منتشر شد

دختر نوجوانی که در خارج از یک مرکز خرید دیروز به قتل رسید، برای اولین بار تصویری از او منتشر شده است
صفحه را پایین بکشید
تصویر قربانیِ حمله با چاقو دیروز در Croydon، الیانا اندام منتشر شد
دختر نوجوانی که در خارج از یک مرکز خرید دیروز به قتل رسید، برای اولین بار تصویری از او منتشر شده است

Eliyanna Andam، دختر نوجوانی است که روز چهارشنبه صبح پس ازاینکه در منطقه Croydon از اتوبوس پیاده شد مورد حمله با چاقو قرار گرفت ومتاسفانه در دم کشته شد . یک پسر 17 ساله بعداً در همان نزدیکی دستگیر شد و تا صبح امروزهنوز در بازداشت هست و به اتهام قتل در حال بازجوییست.

الیانا یکی از دانش آموزان مدرسه دختران مستقل Old Palace of John Whitgift در Croydon بود. گل ها و کارت هایی ازبعد از حادثه در صحنه جرم گذاشته شده بودند، به خاطرادای احترام به این نوجوان ناکام. یکی از اعضای خانواده قربانی او را دختری فوق العاده با آینده ای درخشان توصیف می کرد.عمه الیانا روز پنجشنبه صبح با خبرنگاران صحبت کرد و گفت که برادرزاده اش رفته بود مدرسه درس بخواند و دیگرباز نگشت. این دانش آموز باهوش و ژیمناست با استعداد علاقه داشت که وکیل شود، .

اخبار مشابه