Search

اقتصاد بریتانیا با یک بازگشت قدرتمند قوی تر از فرانسه و آلمان

انتشار آمارهای جدید نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمان شروع پاندمی, با سرعتی بیشتر از فرانسه و آلمان رشد کرده است.
صفحه را پایین بکشید
اقتصاد بریتانیا با یک بازگشت قدرتمند قوی تر از فرانسه و آلمان
انتشار آمارهای جدید نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمان شروع پاندمی, با سرعتی بیشتر از فرانسه و آلمان رشد کرده است.

انتشار آمارهای به روز شده از دفتر آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از زمان شیوع پاندمی, با سرعتی بیشتر از فرانسه و آلمان رشد کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند که GDP حال حاضر 1.8 درصد بیشتر از سطح پیش از پاندمی بوده و این موضوع به ریشی سوناک کمک میکند. به روزرسانی اطلاعات نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا بین ماه‌های ژانویه و مارس بیشتر از پیش بینی اولیه بوده و محصول داخلی ناخالص 0.3 درصد رشد کرده است, که این رقم نسبت به رشد ابتدا تخمین زده شده 0.1 درصد, بیشتر بوده است.

اخبار مشابه