Search

معلمان باید چگونگی مقابله با نژادپرستی را در آموزش خود یاد بگیرند

بنیاد Runnymede اعلام کرده است که اقدام فوری برای افزایش سواد نژادی و مقابله با تبعیض در مدارس ما الازمی است
صفحه را پایین بکشید
معلمان باید چگونگی مقابله با نژادپرستی را در آموزش خود یاد بگیرند
بنیاد Runnymede اعلام کرده است که اقدام فوری برای افزایش سواد نژادی و مقابله با تبعیض در مدارس ما الازمی است

Runnymede خواستار شده‌اند که معلمان چگونگی مقابله با نژادپرستی را در آموزش خود یاد بگیرند. بنیادی به نام Runnymede می‌خواهد مدارس نژاد، مهاجرت و امپراتوری بریتانیا را در برنامه درسی ملی قرار دهند.

در گزارشی که امروز منتشر شد، اندیشکده برابری نژادی به سیاستمداران هشدار می دهد که باید نابرابری های هولناک را در کشوربرطرف کنند. این سازمان گفت که یک دستور کارسمی به طور جدی به رنگین پوستان آسیب می رساند و از دولت به دلیل بحث ها و ابراز نظرهای بی شرمانه در مورد مهاجرت انتقاد کرد.

بنیاد Runnymede اقدام فوری جهت افزایش سواد نژادی و مقابله با تبعیض در مدارس را لازم می‌داند.

دکتر شبنا بگوم، سرپرست موقت بنیاد Runnymede، یک موج قانون‌های سختگیرانه را در چند سال گذشته نقد کرده است که به نظر او به حقوق افراد رنگین‌پوست در بریتانیا در تاریخ اخیر بیشتر از هر چیزی آسیب رسانده است.

بیانیه او شامل یک سری از قوانین است، از جمله مهاجرت غیرقانونی. او در این بیانیه می‌گوید این قوانین، در میان جامعه، حقوق افراد رنگین‌پوست را به خطر می اندازد که بتوانند حتی رای دهند یا در اعتراضات عمومی شرکت کنند ویا هر بریتانیایی دو تابعیتی را با خطر حذف شهروندی مواجه می کند.

اخبار مشابه