Search

تغییرات جدید آلایندگی صفر: نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، تصمیمات بزرگ می‌گیرد

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در کالج Writtle در خصوص تغییرات جدید و طرح‌های آلایندگی صفر صحبت کرد. او نیاز به همراهی مردم و کمک به خانواده‌ها را تأکید کرد و بر ضرورت تغییرات درازمدت برای آینده بهتری بحث کرد.
صفحه را پایین بکشید
تغییرات جدید آلایندگی صفر: نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، تصمیمات بزرگ می‌گیرد
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در کالج Writtle در خصوص تغییرات جدید و طرح‌های آلایندگی صفر صحبت کرد. او نیاز به همراهی مردم و کمک به خانواده‌ها را تأکید کرد و بر ضرورت تغییرات درازمدت برای آینده بهتری بحث کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، در کالج Writtle اعلام کرد که با کارآموزانی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند، در خصوص تغییراتی که به تازگی اعلام کرده است، گفتگو کرده است. او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که بریتانیا در مسیر رسیدن به آلایندگی صفر قرار دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که تحمیل بیش از حد بر خانواده‌های شاغل باید کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: من قصد دارم تا مردم را با خود همراه کنم تا به اهداف جهانیمان دست یابیم. این مسئله به ویژه برای خانواده‌های روستایی و جوامع کشاورزی، که با هزینه‌های بسیار بالا مواجه هستند، اهمیت دارد.

او افزود: آنها ستون فقرات اقتصاد محلی هستند و من قصد دارم تصمیمات بزرگ و حتی مشکل بگیرم، اگر این تصمیمات در دراز مدت برای کشورمان صحیح باشند.

سوناک معتقد است که این تغییرات ضروری هستند تا یک آینده بهتر برای نسل‌های آینده ایجاد کنیم. او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که همگان، از جوامع روستایی تا شهری، در این مسیر همراه او باشند و با کمک یکدیگر به سمت یک محیط زیست پاکتر حرکت کنند.

اخبار مشابه