Search

واکنش تند جیمز اوبراین به سخنان "شکست چند فرهنگی" سوئلا براورمن

یک نمونه پویا و موفق از چند فرهنگی، میگوید چند فرهنگی شکست خورده است
صفحه را پایین بکشید
واکنش تند جیمز اوبراین به سخنان
یک نمونه پویا و موفق از چند فرهنگی، میگوید چند فرهنگی شکست خورده است

در سخنرانی اخیر سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی انگلستان، ادعا کرده که چند فرهنگی شکست خورده است. این سخنان، واکنش تند جیمز اوبراین، گزارشگر سرشناس به دست آورده است. اوبراین در پاسخ به این اظهارنظر خاص، بر سخنان براورمن تاکید کرد که او خود نمونه ای پویا و موفق از چند فرهنگی است.

اخبار مشابه