Search

زندگی موازی در جوامع چندفرهنگی، وزیر امور داخلی بریتانیا نگران است

سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی بریتانیا، درباره نظرات خود در موضوع چند فرهنگی و وضعیت جوامع مختلف در بریتانیا صحبت کرده است.
صفحه را پایین بکشید
زندگی موازی در جوامع چندفرهنگی، وزیر امور داخلی بریتانیا نگران است
سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی بریتانیا، درباره نظرات خود در موضوع چند فرهنگی و وضعیت جوامع مختلف در بریتانیا صحبت کرده است.

سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی بریتانیا، اخیراً در یک ویدئو اظهار داشته است که نظرات او در موضوع چند فرهنگی به نحو نادرست توصیف شده است. وی افزود: ما در بریتانیا به بسیاری از امور افتخار می‌کنیم، از جمله جامعه چند قومیتی بزرگی که در آن زندگی می‌کنیم. در بسیاری از مناطق کشور، ادغام جوامع موفق آمیز بوده است.

اما وی نیز به نقاط ضعف پرداخته و اظهار داشت: در برخی شهرها موفق به ادغام نشده‌ایم و جوامع به طور موازی زندگی می‌کنند. آنها ممکن است از کشورهای دیگر آمده باشند، زبان انگلیسی را یاد نگرفته باشند، ارزش‌های بریتانیایی را نپذیرفته باشند و در زندگی روزمره بریتانیا شرکت نکنند.

براورمن در انتها تأکید کرد که باید این مسائل را شناسایی کرده و به روشنی در مورد آنها صحبت کرد، و اضافه کرد: ما نباید از بیان این حقایق هراسان باشیم و این وظیفه‌ی من است.


وزیر امور داخلی بریتانیا، سوئلا براورمن، اعلام کرده است که وظیفه اش گفتگو درباره جوامعی است که در زندگی بریتانیا مشارکت نمی‌کنند. به نظر او، برخی از جوامع، زندگی موازی را در بریتانیا تجربه می‌کنند و در زندگی ملی شرکت نمی‌کنند؛ موضوعی که برای براورمن نگران‌کننده است.


براورمن، که خود یک فرد چند فرهنگی است، این موضوع را جدی گرفته و بیان کرده است که وظیفه اش گفتگو درباره این جوامع است. او معتقد است که این جوامع باید بیشتر در زندگی بریتانیا مشارکت کنند و تصمیم گرفته است که این مسئله را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود در نظر بگیرد.


براورمن قصد دارد این موضوع را در دستور کارش قرار دهد و برای حل این مسئله تلاش کند. او تاکید دارد که قصد دارد این موضوع را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد و بررسی کند.

اخبار مشابه