Search

اعتصاب مجدد کارکنان متروی لندن

کارکنان متروی لندن و اعضای RMT یکشنبه تا جمعه اعتصاب خواهند کرد.
صفحه را پایین بکشید
اعتصاب مجدد کارکنان متروی لندن
اعتصاب مجدد کارکنان متروی لندن
کارکنان متروی لندن و اعضای RMT یکشنبه تا جمعه اعتصاب خواهند کرد.

به نظر می‌رسد اعتصاب کارکنان مترو بر سر دستمزد و شرایط سخت کاری که بیش از یک سال است در حمل و نقل لندن (TfL) اختلال ایجاد کرده است، همچنان ادامه دارد. اعتصاب متروی لندن از یکشنبه 23 تا جمعه 28 این ماه برنامه ریزی شده است و تا حل نشدن اختلافات ادامه خواهد داشت. به گفته ی کارکنان مترو و اعضای RMT، شرایط کاری برای آن‌ها به دلیل تعدیل نیرو و دستمزد کم، دشوار شده است.

یکشنبه 23 ژوئیه: Underground تا ساعت ۱۹ فعال می باشد.

دوشنبه 24 ژوئیه: اعتصاب از ظهر شروع میشود.

سه شنبه 25 و پنجشنبه 27 ژوئیه: Underground در سراسر لندن تعطیل است.

چهارشنبه 26 و جمعه 28 ژوئیه: Underground و Night Tube تعطیل می باشد.


اخبار مشابه