Search

موج مهاجرت جوانان ولز

آمار تازه ارائه‌شده بیان می کند بیش از نیمی از جوانان 18 تا 29 ساله ولز از شهر خود مهاجرت کرده اند
صفحه را پایین بکشید
موج مهاجرت جوانان ولز
آمار تازه ارائه‌شده بیان می کند بیش از نیمی از جوانان 18 تا 29 ساله ولز از شهر خود مهاجرت کرده اند

بیشتر مناطق خارج از کاردیف و اطراف آن، تعداد زیادی از جوانان در گروه سنی 18 تا 29 سال را از دست داده‌اند و تعداد بسیار کمتری در مقابل به آن منطقه نقل مکان کرده‌اند. این موضوع نه تنها مردم این مناطق را نگران کرده است بلکه نمایندگان مجلس در وستمینستر نیز در خصوص کاهش جمعیت جوانان دراین منطقه نگرانی هایی دارند. کمیته امور مشترک، قدمی بلند برداشته است و یک تحقیق را جهت بررسی تغییرات جمعیت در کشور ولز و علل مهاجرت جوانان به مناطق دیگر آغاز کرده است.

سرشماری سال 2021 نشان می‌دهد که جمعیت ولز در ده سال گذشته تنها 1.4 درصد افزایش یافته است که کمترین میزان رشد جمعیت در بین کشورهای بریتانیا بوده است. کمیته امور ولز علاقه زیادی دارد تا درک بهتری از دلایل مهاجرت جوانان از ولز بدست آورد. با اینکه نتایج این تحقیق در آینده نمایان خواهد شد، اما خبرنگاران شبکه اسکای نیوز با برخی از جوانان ولزی صحبت کرده‌اند تا دلیل مهاجرت آن‌ها را بیابند.

اورگین وین، 25 ساله از پمبروکشر، می‌گوید که همیشه مایل به چالش کشیدن خود و تجربه چیزهای جدید بوده است. وی پس از تحصیل در دانشگاه باث، به لندن مهاجرت کرده و معتقد است که در ولز نمی‌توان به چنین تجربیاتی دست یافت.

سیون اوون، 23 ساله از انگلزی، به دلیل کمبود شغل در منطقه خود، به منچستر نقل مکان کرده است. او معتقد است که دستمزدها در انگلستان بیشتر است و فرصت‌های شغلی بیشتری وجود دارد.

کیران هیوز، 24 ساله از نیوپورت، پس از تحصیل در دانشگاه کاردیف به لندن رفته است. او معتقد است که فرصت‌های شغلی در لندن برای حوزه قانون تجارت بیشتر است. همچنین، جذابیت‌های فرهنگی لندن نیز برای او اهمیت داشته است.

اخبار مشابه