Search

بر هم خوردن نمایش «بی‌نوایان» توسط فعالین محیط زیستی

گروه معترضین Just Stop Oil نمایش تئاتر بی‌نوایان در لندن را کنسل کردند.
صفحه را پایین بکشید
بر هم خوردن نمایش «بی‌نوایان» توسط فعالین محیط زیستی
بر هم خوردن نمایش «بی‌نوایان» توسط فعالین محیط زیستی
گروه معترضین Just Stop Oil نمایش تئاتر بی‌نوایان در لندن را کنسل کردند.

معترضین به مصرف نفت و فرآورده های نفتی یا همان معترضین 

“Just Stop Oil”

اجرای تئاتر بی‌نوایان را مختل کردند.


این فعالین خودشان را به روی صحنه تئاتر رساندند و نمایش را بر هم زدند.


در پی این اقدام معترضین، سالن تئاتر «sondheim» تخلیه و ادامه نمایش کنسل شد.


اخبار مشابه