Search

اسکن چهره مسافران Eurostar و رهایی از بررسی پاسپورت

مسافران یورواستار اکنون پیش از سفر می توانند با استفاده از یک اپلیکیشن، چهره خود را اسکن کرده، و از بررسی گذرنامه بریتانیایی راحت شوند.
صفحه را پایین بکشید
اسکن چهره مسافران Eurostar و رهایی از بررسی پاسپورت
اسکن چهره مسافران Eurostar و رهایی از بررسی پاسپورت
مسافران یورواستار اکنون پیش از سفر می توانند با استفاده از یک اپلیکیشن، چهره خود را اسکن کرده، و از بررسی گذرنامه بریتانیایی راحت شوند.

مسافران یورواستار اکنون پیش از سفر می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن، چهره خود را اسکن کرده، و از بررسی گذرنامه بریتانیا راحت شوند. هدف از راه‌اندازی این تکنولوژی در ایستگاه ST Pancras کاهش ازدحام است. به گفته یورواستار این تکنولوژی جدید برای اولین بار در ایستگاه‌های راه‌آهن استفاده خواهد شد.

اخبار مشابه