Search

جریمه‌های سفر بی‌بلیت و عواقب آن در مترو لندن

بلیت شما باید کل مسیر سفر و همه مناطقی را که در آن سفر می‌کنید پوشش دهد. در صورت استفاده از سیستم پرداخت بدون تماس کارت بانکی به اندازه‌ی نیاز شما باید اعتبار کافی برای پرداخت کامل سفر خود را داشته باشید.
صفحه را پایین بکشید
جریمه‌های سفر بی‌بلیت و عواقب آن در مترو لندن
بلیت شما باید کل مسیر سفر و همه مناطقی را که در آن سفر می‌کنید پوشش دهد. در صورت استفاده از سیستم پرداخت بدون تماس کارت بانکی به اندازه‌ی نیاز شما باید اعتبار کافی برای پرداخت کامل سفر خود را داشته باشید.

TFL بیان کرده است ما در خدمات حمل و نقل خود از تعداد بیشتری بازرس برخوردار شده ایم که برای جلوگیری از سفرهای بدون بلیت تلاش می‌کنند. سفر بدون بلیت، یک تخلف قانونی است و ممکن است شما را تحت تعقیب قرار دهد. جریمه این تخلف 80 پوند است که اگر در طی 21 روز پرداخت شود، به 40 پوند کاهش پیدا می‌کند. برای پرداخت جریمه یا اعتراض به آن، شما می‌توانید به طور آنلاین از طریق وب‌سایت IRCAS، با تماس تلفنی و یا ارسال نامه به آدرس زیر اقدام کنید: IRCAS Regus Building 1000 Lakeside Western Road Portsmouth PO6 3EZ

همچنین شما حق اعتراض دارید که می‌توانید آن را تا طی 21 روز از طریق خدمات اعتراض آنلاین (AS)، یا از طریق فکس به شماره 0844 544 8454 انجام دهید. در صورتی که اعتراض شما پذیزفته شود ، دیگر نیازی به پرداخت جریمه نخواهید داشت؛ اما در صورت عدم پذیرش اعتراض، به شما اطلاع داده خواهد شد و در مورد چگونگی اقدام بعدی راهنمایی خواهید شد.

اخبار مشابه