Search

وزیر امور داخلی انگلستان نظرات وزیر بهداشت در مورد ترنس‌ها را حمایت کرد

سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی انگلستان، اظهارات وزیر بهداشت را مبنی بر عدم قرار گیری زنان ترنس در بخش‌های خاص زنان و فضاهای امنی در رابطه با زنان بیولوژیک حمایت کرد.
صفحه را پایین بکشید
وزیر امور داخلی انگلستان نظرات وزیر بهداشت در مورد ترنس‌ها را حمایت کرد
سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی انگلستان، اظهارات وزیر بهداشت را مبنی بر عدم قرار گیری زنان ترنس در بخش‌های خاص زنان و فضاهای امنی در رابطه با زنان بیولوژیک حمایت کرد.

در یکی از مصاحبه های اخیر، سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی انگلستان، به تصمیمات و توضیحات وزیر بهداشت پیرامون موضوع ترنس‌ها واکنش نشان داد. وی تأکید کرد که زنان ترنس جایی در بخش‌های زنان یا در فضاهای امن مخصوص زنان بیولوژیک ندارند.

براورمن با تأکید بر اینکه وزیر بهداشت در این موضوع کاملاً حق دارد، گفت: مردان بیولوژیک نباید در همان بخش‌ها و فضاهای امن با زنان بیولوژیک درمان شوند. وی همچنین افزود: این موضوع با حفاظت از کرامت، امنیت و حریم خصوصی زنان مرتبط است و من از این تصمیم فوق العاده حمایت می‌کنم.

اخبار مشابه