Search

مردی که خود را به دروازه‌های بیرونی کاخ باکینگهام در لندن بسته بود، دستگیر شد.

این مرد حدود ساعت 17:30 روز پنج‌شنبه به دروازه‌ها نزدیک شد و خود را به دروازه اصلی بست و تهدید به خودکشی کرد.
صفحه را پایین بکشید
مردی که خود را به دروازه‌های بیرونی کاخ باکینگهام در لندن بسته بود، دستگیر شد.
این مرد حدود ساعت 17:30 روز پنج‌شنبه به دروازه‌ها نزدیک شد و خود را به دروازه اصلی بست و تهدید به خودکشی کرد.
این مرد حدود ساعت 17:30 روز پنج‌شنبه به دروازه‌ها نزدیک شد و خود را به دروازه اصلی بست و تهدید به خودکشی کرد ، پلیس گفت: او حدود ساعت 01:00 روز جمعه به اتهام داشتن سلاح دستگیر شد و قبل از اینکه به بازداشتگاه منتقل شود برای ارزیابی به بیمارستانی در جنوب لندن برده شد.
اخبار مشابه