Search

حمله یک معترض به Keir Starmer، رهبر حزب کارگر، در کنفرانس حزب

معترضی روی استارمر پودر اکلیلی براق سبز پاشید. استارمر، پس از این حمله، با لبخند به صحنه بازگشت.
صفحه را پایین بکشید
حمله یک معترض به Keir Starmer، رهبر حزب کارگر، در کنفرانس حزب
معترضی روی استارمر پودر اکلیلی براق سبز پاشید. استارمر، پس از این حمله، با لبخند به صحنه بازگشت.

سخنرانی سر کیر استارمر، رهبر حزب کارگر، قبل از آغاز، توسط یک معترض مختل شد که با ورود به استیج پودری از اکلیل سبز رنگ بر سر و بدن استارمر پاشید و شروع به فریاد زدن کرد در نهایت وی دستگیر شد و از صحنه بیرون برده شد.

معترض فریاد زنان می گفت : دموکراسی واقعی توسط شهروندان رهبری می‌شود، ما خواستار خانه مردمی هستیم، در بحران هستیم، در بحران هستیم. اودر هنگامی که به زمین کشیده شد افزود: آینده کامل ما در معرض خطر است.

پس از اینکه استارمر کتش را در آورد، با پودر براقی که هنوز بر روی دستان و شانه‌هایش می‌درخشید، با لبخند گفت: اگر فکر می‌کند این موضوع من را ناراحت می‌کند او من را نمی‌شناسد.

اخبار مشابه