Search

سکه های 50 پنسی که 2 هزار پوند می ارزند

دو سکه یادبود 50 پنی المپیک 2012 در هفته گذشته با قیمت هزاران پوند در eBay به فروش رسیدند. برای همین، خبرنگاران امروز بریتانیایی‌ها را تشویق می‌کنند که پول های خوردشان را برای یافتن سکه‌های بیشتر بررسی کنند.
صفحه را پایین بکشید
سکه های 50 پنسی که 2 هزار پوند می ارزند
دو سکه یادبود 50 پنی المپیک 2012 در هفته گذشته با قیمت هزاران پوند در eBay به فروش رسیدند. برای همین، خبرنگاران امروز بریتانیایی‌ها را تشویق می‌کنند که پول های خوردشان را برای یافتن سکه‌های بیشتر بررسی کنند.

بریتانیایی‌ها تشویق شده اند که پول خوردهایشان را برای یافتن سکه‌های 'ویژه' 50 پنی که در هفته گذشته، با قیمت شگفت‌انگیز 2500 پوند به فروش رسیدند، بررسی کنند.

دو سکه 50 پنسی با تم رویدادهای المپیک لندن سال 2012 - با تصاویر شناگران بر روی قسمت دماغه به قیمت هزاران پوند در eBay به فروش رسیدند. با جذب توجه گردآورندگان مشتاق، قیمت این دو سکه در آخرین لحظات حراج با افزایش بیش از 1000 پوند، پس از 12 پیشنهاد به قیمت نهایی 2500 پوند رسید.این سکه‌ها برای آماده‌سازی رویداد المپیک در سال 2011 طراحی شدند و قبلاً توسط ضرابخانه سلطنتی به عنوان فوق العاده ویژه توصیف شدند. از آن زمان، ضرابخانه سلطنتی سکه‌های مخصوص را برای مناسبت ورزش‌های خاص المپیک و حتی شخصیت‌های Beatrix Potter ساخته است. این سکه های پنجاه پنسی شناگری را در حال شنا نشان می دهد و حتی امواج کنار شناگر در طراحی دیده می شود . این سکه ها به دلیل طراحی مجدد به تعداد زیاد منتشر نشدند و هم اکنون تعداد محدودی از آنها وجود دارد.

اخبار مشابه