Search

تغییرات نوین در قوانین برخورد با متجاوزان در انگلستان و ولز

نیجل فاراژ انتقاداتی به تغییرات جدید قوانین انگلستان و ولز در مورد عدم انتقال متجاوزان محکوم شده به زندان دارد، این تصمیم با توجه به ازدحام بیش از حد در زندان‌ها گرفته شده است.
صفحه را پایین بکشید
تغییرات نوین در قوانین برخورد با متجاوزان در انگلستان و ولز
نیجل فاراژ انتقاداتی به تغییرات جدید قوانین انگلستان و ولز در مورد عدم انتقال متجاوزان محکوم شده به زندان دارد، این تصمیم با توجه به ازدحام بیش از حد در زندان‌ها گرفته شده است.

در یک ویدیویی که اخیرا منتشر شده، نیجل فاراژ، رهبر سابق حزب UKIP، نگرانی‌های خود را نسبت به تصمیمات جدید قضائی انگلستان و ولز مطرح کرده است. او می‌گوید: برای همه مشخص است که هر فردی که به جرم تجاوز متهم و محکوم شده، باید به زندان برود. اما با توجه به تغییرات جدید، ازهفته آینده به قضات دستور داده شده‌ که متجاوزان محکوم شده را به زندان نفرستند. دلیل اصلی این تصمیم، ازدحام و پر بودن زندان‌هاست.

فاراژ افزود: شاید یک روزی آنها را به زندان بفرستیم، اما من فکر می‌کنم این تصمیم یک خطای کامل و دقیق است. او با اشاره به پیچیدگی موضوع، سوال می‌کند: آیا راه حل ساده‌تر ساختن زندان‌های بیشتر نیست؟

موضوع ازدحام در زندان‌ها و نحوه رسیدگی به متجاوزان محکوم شده، یک موضوع پیچیده و چالش برانگیز و خطرناک است که نیاز به توجه جدی دارد.

اخبار مشابه