Search

ساختمان ماموریت‌های مخفی: اسرار مقر MI6 در لندن

اطلاعات جدیدی از مقر اصلی خدمات اطلاعاتی خارجی انگلستان (MI6) در لندن منتشر شد؛ یک قلعه مخافظت شده با شیشه‌های ویژه و قفس‌های فارادی ضد امواج.
صفحه را پایین بکشید
ساختمان ماموریت‌های مخفی: اسرار مقر MI6 در لندن
اطلاعات جدیدی از مقر اصلی خدمات اطلاعاتی خارجی انگلستان (MI6) در لندن منتشر شد؛ یک قلعه مخافظت شده با شیشه‌های ویژه و قفس‌های فارادی ضد امواج.

ساختمانی که در لندن قرار دارد و از دورهم چون یک دفترکار معمولی به نظر می‌رسد، در واقع مقر اصلی خدمات اطلاعاتی خارجی انگلستان یا همان MI6 است. این سازه، مقر اصلی SIS بوده و با نام MI6 شناخته شده است.

همه می‌خواهند بدانند که در یک مقر مخفی چه امکاناتی وجود دارد. طبعاً بسیاری از این امور محرمانه است، اما نکات جالبی نیز در دسترس عموم قرار دارد. به گزارش‌ها، این ساختمان قلعه‌ای است که با توجه به نیازهای خاص و امنیتی خود، از بیش از ۲۵ نوع شیشه مختلف بهره برده است. پنجره‌های سه جداره، نمای بیرونی ساخته شده از سنگ ضد بمب و گلوله، و درهای زخیم و ویژه‌ی طراحی شده، همگی به منظور افزایش امنیت ساختمان هستند.

در دل این مقر مخفی، امکانات ویژه‌ای همچون میدان تیراندازی، مناطق فوق‌ایمن که در آن شنود غیرممکن است، و یک قفس فارادی که امواج رادیویی را مسدود می‌کند، وجود دارد.

امروزه، با وجود تکنولوژی‌های پیشرفته، امنیت مکانیکی و الکترونیکی همچون MI6 همچنان از اهمیت برخوردار است و با توجه به نیازهای فوری و حیاتی این موسسات، این ساختمان‌ها با دقت فراوان طراحی و ساخته می‌شوند.

اخبار مشابه