Search

قاچاقچیان و نقش آنها در مسیر افراد مهاجر به بریتانیا: طرح رواندا ناشناخته است

کارآگاهان خبری به اردوگاه‌های مهاجران در فرانسه سفر کرده و مستقیماً با قاچاقچیانی که از ناامیدی مهاجران سود می‌برند، گفتگو کرده‌اند. هیچ یک از پناهجویان از طرح رواندا با خبر نبود
صفحه را پایین بکشید
قاچاقچیان و نقش آنها در مسیر افراد مهاجر به بریتانیا: طرح رواندا ناشناخته است
کارآگاهان خبری به اردوگاه‌های مهاجران در فرانسه سفر کرده و مستقیماً با قاچاقچیانی که از ناامیدی مهاجران سود می‌برند، گفتگو کرده‌اند. هیچ یک از پناهجویان از طرح رواندا با خبر نبود

آیا تا به حال در مورد طرح رواندا که توسط بریتانیا اجرا می‌شود، شنیده‌اید؟ این طرح، پناه‌جویانی را که به بریتانیا می‌رسند به رواندا می‌فرستد. در گفتگو با مهاجران در اردوگاه‌های فرانسه، هیچکدام از آنها از این طرح خبر نداشتند.

رواندا؟ شما در مورد آن شنیده‌اید؟ یکی از مهاجران با تعجب پاسخ داد: نه، نه. هرگز در مورد آن نشنیده‌ام. وقتی از او سوال شد که آیا می‌داند دولت بریتانیا می‌خواهد او را به رواندا بفرستد، او پرسید: چرا؟

خبرها نشان می‌دهد که قاچاقچیان بیش از پیش فعال شده و سود بیشتری کسب می‌کنند. یکی از قاچاقچیان گفت: خب، من از تو 1500 پوند می‌گیرم.

این گزارش نشان‌دهنده نادانی پناه‌جویان از طرح‌ها و تصمیمات سیاسی است که ممکن است تأثیر زیادی بر آینده‌شان داشته باشد. در حالی که برخی از این تصمیمات ممکن است به نفع آنها باشد، بسیاری از آنها احتمالاً به زیانشان خواهد بود.

اخبار مشابه