Search

روی بیمه اولین خودروی پسرم 1600 پوند تخفیف گرفتم

پس از اینکه پسر 17 ساله‌ام، کریستین، آزمون رانندگی را با موفقیت قبول شد، جشن گرفتیم؛ ولی نگرانی‌هایی هم وجود داشت. اینکه هزینه‌ی بیمه خودرو چقدر خواهد بود؟
صفحه را پایین بکشید
 روی بیمه اولین خودروی پسرم 1600 پوند تخفیف گرفتم
پس از اینکه پسر 17 ساله‌ام، کریستین، آزمون رانندگی را با موفقیت قبول شد، جشن گرفتیم؛ ولی نگرانی‌هایی هم وجود داشت. اینکه هزینه‌ی بیمه خودرو چقدر خواهد بود؟

یکی از نگرانی‌های غیرمنتظره، هزینه بیمه خودرو بود. نمی‌توانستم باور کنم که اولین پیشنهاد قیمت از بیمه Nubee برای این خودرو، که من برای خودم با مبلغ 223 پوند در AA بیمه کرده‌ بودم، 2917 پوند خواهد شد. با این حال، راه‌هایی برای کاهش مبلغ بیمه وجود دارد. من توانستم بیمه کریستین را با استفاده از یک شرکت به نام Ticker به مقداری بیش از 1300 پوند کاهش دهم. این ترفندها بیشتر برای هرکسی که می خواهد برای اولین بارماشین بیمه کند، کاربرد دارد. قیمت بیمه خودرو بر اساس خطر محاسبه می‌شود. لذا هر عملی که بتواند این خطر را کاهش دهد، مانند داشتن خودرویی با موتور کوچک، باعث کاهش مبلغ بیمه می‌شود.

من همچنین با افزودن نام خودم به عنوان راننده دوم ، با اینکه بیمه به نام پسرم هست، مبلغ بیمه را کاهش دادم. من 35 سال تجربه رانندگی، 9 سال حق بیمه بدون تصادف دارم، و من همچنین قصد دارم گاهی خودم این خودرو را رانندگی کنم، که این موضوع خطر بروز تصادف را کاهش می‌دهد. پس با تمام این مسائل تونستم تخفیف قابل توجهی بگیرم . در خرید بیمه ماشین عجله نکنید خوب بررسی کنید و راه هایی که می تواند به بیمه اطمینان دهد شما خطر کمتری برای آنها دارید را پیدا کنید. شما هم اگر تجربه ای دارید که منجر به تخفیف بیمه شما شده با ما و دیگران در میان بگذارید.

اخبار مشابه