Search

آیا اعتراض به کسی که در مترو نماز می خواند نژاد پرستیست

ویدیویی توسط یک مرد مسلمان در شبکه های اجتماعی منتشر شده که فرد دیگری را در مترو متهم به نژاد پرستی می کند
صفحه را پایین بکشید
آیا اعتراض به کسی که در مترو نماز می خواند نژاد پرستیست
ویدیویی توسط یک مرد مسلمان در شبکه های اجتماعی منتشر شده که فرد دیگری را در مترو متهم به نژاد پرستی می کند

در ویدئویی که در متروی لندن در سال 2021 ضبط شده، یک مرد مسلمان در حال خواندن قرآن بوده است با صدایی تقریبا بلند که با واکنش یک مسافر دیگر روبه‌رو می‌شود. این مسافر با ادعای اینکه این صدای اضافه را دوست ندارد و این کشور مسیحی است و اینکه مرد مسلمان باید با رفتار ما هماهنگ باشید به او واکنش نشان می‌دهد.


مرد مسلمان در پاسخ به او می‌گوید که او نیازی به اجازه از کسی برای خواندن دعا یا نماز ندارد. اما مسافر معتقد است که وی نباید بدون اجازه در فضای عمومی نماز بخواند، به ویژه در مکانی که او نشسته است.


با این حال، مرد مسلمان بیان می‌کند که او حق دارد و افراد دیگر با او مشکلی ندارند.  مناقشه به سرعت به پایان می‌رسد، اما این واقعه نشان‌دهنده تنش‌های فرهنگی است که هر روز در انگلستان بیشتر و بیشتر می شود. آیا به نظر شما حق با کیست ؟ مسافر یا مرد مسلمان ؟

این ویدیو در روز های اخیر با درگیری بین حماس و اسرائیل وایرال شده و در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود

اخبار مشابه