Search

برنامه‌های جدید برای کاهش ازدحام در زندان‌ها: زندانیان خارجی بیشتری از بریتانیا اخراج خواهند شد

الکس چاک، وزیر دادگستری، از اصلاحاتی که شامل کاهش ارسال مجرمان سطح پایین به زندان خواهد بود، خبر داده است.
صفحه را پایین بکشید
برنامه‌های جدید برای کاهش ازدحام در زندان‌ها: زندانیان خارجی بیشتری از بریتانیا اخراج خواهند شد
الکس چاک، وزیر دادگستری، از اصلاحاتی که شامل کاهش ارسال مجرمان سطح پایین به زندان خواهد بود، خبر داده است.

برنامه‌های جدیدی برای اخراج زندانیان خارجی در حال طراحی است تا به مشکل ازدحام در زندان‌ها رسیدگی شود. الکس چاک، وزیردادگستری، بیان کرده که این اصلاحات شامل کاهش تعداد مجرمان سطح پایین که به زندان فرستاده می‌شوند، خواهد شد.

دولت ادعا می‌کند که با این اقدامات می‌تواند هزینه 70,000 پوند در سال برای هر زندانی را صرفه‌جویی کند.وزارت دادگستری اعلام کرده است که بیش از 3,100 مجرم خارجی تا مارچ امسال اخراج شده‌اند، اما هنوز 10,500 زندانی خارجی در انگلستان و ولز باقی مانده‌اند. برای تسریع در فرایند اخراج، تعداد بیشتری کارمند به کارگروه اخراج اضافه خواهند شد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های جدی درباره ازدحام در زندان‌های بریتانیا وجود دارد. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که جمعیت زندانی ها در انگلستان و ولز به 88,225 نفر رسیده است. الکس چاک بیان کرده است: گرچه مجرمان خارجی باید مجازات شوند، اما اینکه زندانیان خارجی با هزینه حداقل 47,000 پوند در سال برای مالیات دهندگان، در زندان باقی بمانند، قابل قبول نیست.

اخبار مشابه