Search

اتهامات جنجالی در دادگاه لندن

دستکاری تجهیزات پزشکی یک خانم با بیماری عصبی نادر
صفحه را پایین بکشید
اتهامات جنجالی در دادگاه لندن
اتهامات جنجالی در دادگاه لندن
دستکاری تجهیزات پزشکی یک خانم با بیماری عصبی نادر

دادگاهی در لندن بنا به شهادت روسای بهداشت و درمان، اعضای یک خانواده را به اتهام دستکاری در تجهیزات پزشکی و به خطر انداختن جان زنی ۳۰ ساله محاکمه خواهد کرد. 

گرچه هنوز جزئیات این پرونده به رسانه ها اعلام نشده است و دادگاه همچنان در جریان است اما ادعاهای مطرح شده حاکی از این است که والدین و مادر بزرگ این زن جوان که به بیمار عصبی نادری مبتلا است قصد جانش را داشته‌اند اما والدین و مادر بزرگ این خانم اتهام های وارده علیه خود را رد کرده‌اند.

اخبار مشابه