Search

نظر یکی از بینندگان شبکه LBC در مورد چندفرهنگی در بریتانیا

یک بیننده در برنامه تلویزیونی شبکه LBC نظر خود را در مورد وضعیت چندفرهنگی و تأثیر آن بر روی جامعه بریتانیا بیان کرد.
صفحه را پایین بکشید
نظر یکی از بینندگان شبکه LBC در مورد چندفرهنگی در بریتانیا
یک بیننده در برنامه تلویزیونی شبکه LBC نظر خود را در مورد وضعیت چندفرهنگی و تأثیر آن بر روی جامعه بریتانیا بیان کرد.

در یک برنامه زنده تلویزیونی شبکه LBC، یکی از بینندگان با اظهار نظری جنجالی موضوع چندفرهنگی و وضعیت جامعه بریتانیا را به گونه ای عجیب مطرح کرد. وی گفت: متاسفانه این کشور در سراشیبی لغزنده قرار دارد. بریتانیایی‌های سفیدپوست در حال افول هستند و اقلیت‌های قومی در حال برتری هستند.

مجری برنامه با واکنش به این بیانیه پرسید: باشه، مشکل چیست؟

بیننده در پاسخ به او گفت: این یک حقیقت است. مجری سپس سوال کرد: "و چرا اگر تعداد افراد سفیدپوست کمتری در این کشور وجود داشته باشد، چه مشکلی خواهد بود؟ تماشاگر با اعتقاد به اینکه بریتانیا به یک کشور مسلمان تبدیل خواهد شد، پاسخ داد: زیرا این کشور یک کشور مسلمان خواهد شد. و این یک واقعیت است.


مجری با تأکید بر موضوع چندفرهنگی و تنوع فرهنگی پاسخ داد: من در اینجا در مورد چندفرهنگی صحبت می‌کنم. من درباره مسلمان شدن صحبت نمی‌کنم. من در مورد افراد مختلف از فرهنگ‌های مختلف صحبت می‌کنم که در کنار هم زندگی می‌کنند. مشکل شما با آن چیست؟

بیننده نظر نهایی خود را با اعلام اینکه چندفرهنگی کار نمی‌کند ادامه داد: نمی‌توان در کنار هم زندگی کرد زیرا چندفرهنگی کار نمی‌کند و کار نخواهد کرد. و این نژاد بشر است.

اخبار مشابه