Search

رهبر گروه قاچاقچی که تا 10,000 مهاجر را از کانال قاچاق کرده بود محکوم شد

هوا رحیمپور، مردی که در شرق لندن پناهنده شده بود، به اتهام رهبری گروه جنایتکاری که تا 10,000 نفر را از کانال قاچاق کرده بود، محکوم شد.
صفحه را پایین بکشید
 رهبر گروه قاچاقچی که تا 10,000 مهاجر را از کانال قاچاق کرده بود محکوم شد
هوا رحیمپور، مردی که در شرق لندن پناهنده شده بود، به اتهام رهبری گروه جنایتکاری که تا 10,000 نفر را از کانال قاچاق کرده بود، محکوم شد.

هوا رحیمپور، سی ساله، در دادگاهی در بروژ، بلژیک، به ۱۱ سال حبس و جریمه ۸۰،۰۰۰ یورو محکوم شد. او در یکی از بزرگترین دادگاه‌های قاچاق انسانی در اروپا محکوم شد که در آن ۲۰ از ۲۱ متهم به اتهام ارتکاب جرم محکوم گردیدند.

او بیش از یک سال پیش در لندن دستگیر شد، پس از یک عملیات پلیسی که در آن افسرانی از آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند، همچنین آژانس ملی جرم بریتانیا شرکت داشتند.رحیمپور پس از پنهان شدن در یک کامیون به بریتانیا رسید. او در ابتدا سعی کرد تا کسب و کاری در زمینه آرایشگری راه‌اندازی کند، اما پس از ناکامی، به جای آن یک فروشگاه کوچک مواد غذایی را افتتاح کرد و شیرینی می فروخت.

تحقیقات نشان می‌دهد که رحیم‌پور و گروهش تا ۶،۰۰۰ پوند برای هر نفر روی قایق‌ها دریافت می‌کردند، درآمد کل گاهی اوقات بیش از ۲۰۰،۰۰۰ پوند در هر تردد کشتی بوده است.

کریگ تورنر، معاون رئیس آژانس ملی جرم بریتانیا، رحیمپور را یکی از افراد مهمی توصیف کرد که در عبور قایق‌های کوچک دخیل بود. او با این حال اعتراف کرد که دستگیری و حبس رحیمپور، جریان مهاجرت از کانال را متوقف یا حتی کاهش نمی‌دهد.

اخبار مشابه