Search

اعتصاب فرودگاه گتویک و تعلیق قرارداد کارکنانش

600 نفر از کارکنان easyJet در فرودگاه گتویک لندن موقتاً بی‌کار شدند
صفحه را پایین بکشید
اعتصاب فرودگاه گتویک و تعلیق قرارداد کارکنانش
600 نفر از کارکنان easyJet در فرودگاه گتویک لندن موقتاً بی‌کار شدند

600 نفر از کارکنان easyJet در فرودگاه گتویک لندن موقتاً بی‌کار شدند، زیرا اعضای اتحادیه باید به یک قرارداد پرداخت حقوق جدید رأی دهند. با توجه به این تعلیق، برای مسافرانی که در این فصل شلوغ از گتویک سفر می‌کنند، مزاحمتی ایجاد نخواهد شد.

کارکنان DHL در مورد پیشنهاد جدید رأی‌گیری خواهند کرد و اعتصاب‌هایی که قرار است از ۲۸ جولای تا ۱ آگوست برگزار شود، در حال حاضر ادامه نخواهد داشت. اگر کارگران این قرارداد را رد کنند، تاریخ اعتصاب جدید اعلام خواهد شد.

اخبار مشابه