Search

تهدیدات امنیتی برای امید جلیلی، باعث لغو اجرای زنده او شد

کمدین ایرانی - بریتانیایی، امید جلیلی به دلیل دریافت تهدید های متعدد در خصوص مسائل اخیر اسرائیل مجبور به لغو برنامه زنده خود شد.
صفحه را پایین بکشید
تهدیدات امنیتی برای امید جلیلی، باعث لغو اجرای زنده او شد
کمدین ایرانی - بریتانیایی، امید جلیلی به دلیل دریافت تهدید های متعدد در خصوص مسائل اخیر اسرائیل مجبور به لغو برنامه زنده خود شد.

امید جلیلی کمدین معروف برنامه خود را لغو کرده است، او بیان کرده به دلیل بیان نظرات خود در خصوص مناقشات اسرائیل و گروه تروریستی حماس مورد تهدید قرار گرفته است. جلیلی قرار بود در روز پنجشنبه در مرکز فستیوال دِرَیتون در Shropshire حاضر شود.

اخبار مشابه