Search

زِبی گربه قهرمان؛ برنده جایزه ملی

زبی یک گربه معمولی نیست. او ن یه گربه حامیه که با هشدار دادن در مورد صداهای اطراف خونه به ژنویو که ناشنواست کمک می‌کنه.
صفحه را پایین بکشید
زِبی گربه قهرمان؛ برنده جایزه ملی
زِبی گربه قهرمان؛ برنده جایزه ملی
زِبی گربه قهرمان؛ برنده جایزه ملی
زبی یک گربه معمولی نیست. او ن یه گربه حامیه که با هشدار دادن در مورد صداهای اطراف خونه به ژنویو که ناشنواست کمک می‌کنه.

زبی گربه قهرمان؛ برنده جایزه ملی

کسانی که توی خونه گربه دارن، هیچ‌وقت نمی‌تونن ترکش کنن و خانم ژنویو موس (Genevieve Moss) هم از این قاعده مستثنی نیست. تصور کنید این دوست گربه‌ای و ملوسش به عنوان گربه ملی سال هم انتخاب شده.  

زبی یک گربه معمولی نیست. او ن یه گربه حامیه که با هشدار دادن در مورد صداهای اطراف خونه به ژنویو که ناشنواست کمک می‌کنه. ژنویو مدام به او هشدار می‌ده که مراقب صداهای اطراف خونه باشه. این خانم می‌گفت: « شب، اگر صدایی غیرعادی به گوش برسه، روی سرم می‌زنه تا بیدارم کنه.»

حتی نامه رو از پشت در بر میداره و به اتاق این خانم می‌بره و یا دمپایی‌هاشو براش جفت می‌کنه. این گربه «قهرمان»که هیچ آموزش خاصی ندیده، از بین هزاران حیوان خانگی انتخاب شده.

اخبار مشابه