Search

معرفی حزب‌های اصلی سیاسی بریتانیا: کنسرواتیو و کارگر

نگرش ها، اهداف و تاریخچه دو حزب بزرگ بریتانیا
صفحه را پایین بکشید
معرفی حزب‌های اصلی سیاسی بریتانیا: کنسرواتیو و کارگر
نگرش ها، اهداف و تاریخچه دو حزب بزرگ بریتانیا


بریتانیا با تاریخچه‌ای غنی از سیاست و فعالیت‌های حزبی، دو حزب اصلی را در صحنه سیاست به نمایش می‌گذارد: حزب کنسرواتیو و حزب کارگر.


حزب کنسرواتیو، معروف به "توری ها"، از قرن ۱۸ به وجود آمده و به اصول سنتی، اقتصاد بازار آزاد و کاهش مداخله دولتی اعتقاد دارد. نخست‌وزیران برجسته‌ای چون مارگارت تچر و بوریس جانسون را پرورده است.


در مقابل، حزب کارگرکه در اوایل قرن ۲۰ پا به عرصه سیاست گذاشت، به اقتصاد عادلانه و تقویت خدمات عمومی اهمیت می‌دهد. کلمنت آتلی و تونی بلر از جمله چهره‌های برجسته این حزب هستند.


هرچند در بسیاری از مسائل موافقت وجود دارد، اما مسائلی نظیر مدیریت اقتصاد، سیاست‌های بهداشت و آموزش، و ارتباط با اتحادیه اروپا سبب اختلافاتی میان این دو حزب شده است.

حزب محافظه‌کار طی بیشتر قرن بیستم بر بریتانیا حکومت کرده، و در دوران‌های مختلف نظیر پس از جنگ جهانی دوم تحت رهبری چرچیل یا دهه 1980 تحت رهبری تاچر بر قدرت بوده است. اما حزب کارگر نیز دوره‌های مهم و موفقیت‌آمیزی را نیز پشت سر گذاشته است.


در پایان، مهم است توجه داشت که علاوه بر این دو حزب، حزب‌ها و گروه‌های سیاسی دیگری نیز در سیاست بریتانیا نقش دارند. با آگاهی و فهم بیشتر از این حزب‌ها، می‌توان به بهترین شکل در جامعه بریتانیایی فعالیت کرد.

اخبار مشابه