Search

مصرف 600 واحد گاز خنده در هفته مرا به صندلی چرخدار کشید

کری-آن دونالدسون، 26 ساله، از سن 18 سالگی در مهمانی‌ها به حالت هذیان ناشی از NOS معتاد شد.
صفحه را پایین بکشید
مصرف 600 واحد گاز خنده در هفته مرا به صندلی چرخدار کشید
کری-آن دونالدسون، 26 ساله، از سن 18 سالگی در مهمانی‌ها به حالت هذیان ناشی از NOS معتاد شد.

زنی که هفته‌ای 600 کارتوس گاز خنده مصرف می‌کرد، دیگر باید تا انتهای عمر روی صندلی چرخدار بنشیند.

کری-آن دونالدسون، 26 ساله از نیوهام، لندن، در 18 سالگی در مهمانی‌ها به مصرف گاز NOS و اعتیاد به آن دچار شد. در 21 سالگی، حس پاهایش از بین رفت و نهایتاً متوجه شد که نمی‌تواند حرکت کند واز آن به بعد مجبور به استفاده از صندلی چرخدار شد.

این ماده مخدر که در دسته C قرار دارد، از تاریخ 8 نوامبر با هدف کنترل رفتار ضد اجتماعی، غیرمجاز اعلام شده است. پس از این تصمیم گیری دولت، کری-آن گفت: از نظر من، فکر نمی‌کنم که قانون بتواند این ماده را از خیابان‌ها جمع آوری کند. اگر کسی بخواهد می‌تواند هر وقت که بخواهد، آن را تهیه کند. وی افزود: محض بیدار شدن از خواب، سریعاً به دنبال بادکنک‌های حاوی گاز می‌گشتم و به مصرف آن‌ها می‌پرداختم؛ دائماً در جستجوی همان حال و هوای اول بودم، اما هر چقدر بیشتر مصرف می‌کردم، تاثیر آن کمتر می‌شد. هم‌اکنون نمی‌توانم پاهایم را حرکت دهم و مجبورم مقدار زیادی داروهای مسکن مصرف کنم در حالی که تمام عمر باید بر روی صندلی چرخدار زندگی کنم.

اخبار مشابه