Search

وزیر امور داخلی بریتانیا در نظر دارد، رئیس پلیس متروپولیتن را مورد سوال قرار دهد

Suella Braverman، وزیر امور داخلی، به رئیس پلیس متروپولیتن برای عدم دستگیری تظاهرکنندگان فلسطینی که دیگران را به 'جهاد' فرا می‌خواندند، انتقاد خواهد کرد
صفحه را پایین بکشید
وزیر امور داخلی بریتانیا در نظر دارد، رئیس پلیس متروپولیتن را مورد سوال قرار دهد
Suella Braverman، وزیر امور داخلی، به رئیس پلیس متروپولیتن برای عدم دستگیری تظاهرکنندگان فلسطینی که دیگران را به 'جهاد' فرا می‌خواندند، انتقاد خواهد کرد

Suella Braverman، وزیر امور داخلی، در نظر دارد با سر مارک رولی، فرمانده پلیس متروپولیتن، درباره تصمیم این نیروی پلیس برای عدم دستگیری تظاهرات کنندگان فلسطینی که برای جنگ با اسرائیل فریاد 'جهاد' می زدند، بحث و گفتگو کند. ویدیویی در طول آخر هفته منتشر شد که در آن یک عضو حاضر در جمع معترضان کلماتی از قبیل جهاد را سر می‌دهد.

با این حال، نیروی پلیس بر روی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که افسران متخصص در مبارزه با تروریسم هیچ تخلفی را از این کلیپ تشخیص نداده‌اند.

خانم Braverman قرار است در دیدار بعدی خود با آقای Rowley بیان کند که هیچ جایی برای تحریک به نفرت یا خشونت در خیابان‌های بریتانیا وجود ندارد و پلیس باید با هرکسی که قانون را زیر پا می‌گذارد برخورد کند.

برخی از وزیران نسبت به برخورد پلیس با تجمعات در طول آخر هفته گذشته در لندن و شهرهای دیگری مانند بیرمنگام، کاردیف و بلفاست به دلیل درگیری بین اسرائیل و حماس نظر منفی داده‌اند.

اخبار مشابه