Search

شعار دادن راننده مترو لندن در حمایت از فلسطین

راننده مترو در خط مرکزی لندن در حالی که قطار پر از مسافر بود ، با سرود "فلسطین آزاد، آزاد" تیتر خبرهای امروز شده است.
صفحه را پایین بکشید
شعار دادن راننده مترو لندن در حمایت از فلسطین
راننده مترو در خط مرکزی لندن در حالی که قطار پر از مسافر بود ، با سرود "فلسطین آزاد، آزاد" تیتر خبرهای امروز شده است.

در یک واقعه غافلگیرکننده و به ضعم سیستم حمل و نقل لندن بسیار غیر حرفه ای، راننده مترو در خط مرکزی لندن در روز راهپیمایی حمایت از فلسطین، در قطاری پر از مسافر شعار فلسطین آزاد، آزاد سر می داد.

این موضوع زمانی رخ داده است، که جرایم برپایه نفرت ضد یهودیان افزایش یافته است، به همین دلیل این ویدیو باعث نگرانی و بحث و جدل فراوان شده است.

برخی معتقدند که این شعار دادن یک شکلی از آزادی بیان است، در حالی که برخی دیگران معتقدند که این الگوی عدم رعایت قوانین حرفه ای کار است و رفتار نامناسبی از یک خدمتگزار عمومی در مسئولیتی مهم است. این حادثه سوالاتی را در مورد مرزهای آزادی بیان و نیاز به رفتار مناسب در فضاهای عمومی مطرح می کند.

البته هنوز مشخص نیست که آیا راننده مترو شعار 'فلسطین آزاد، فلسطین آزاد' را سر داده است یا یکی از حامیان فلسطین این شعار را با استفاده از بلندگو سر داده است.پلیس، این موضوع را در دست بررسی دارد و تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه منتشر نکرده است.

اخبار مشابه