Search

کمک به بازپرداخت وام مسکن، توسط موسسه‌های وام‌دهنده

اگر در بازپرداخت وام مسکن به کمک نیاز دارید، می‌توانید از موسسه‌ وام‌دهنده خود کمک بگیرید.
صفحه را پایین بکشید
کمک به  بازپرداخت وام مسکن، توسط موسسه‌های  وام‌دهنده
اگر در بازپرداخت وام مسکن به کمک نیاز دارید، می‌توانید از موسسه‌ وام‌دهنده خود کمک بگیرید.

اگر در بازپرداخت وام مسکن به کمک نیاز دارید، می‌توانید از موسسه‌ وام‌دهنده خود کمک بگیرید. موسسه‌های وام‌دهنده با 6 روش می‌توانند به شما کمک کنند:

1.     اگر نگران بازپرداخت هستید، می توانید برای کمک و راهنمایی با وام‌دهنده خود تماس بگیرید، بدون اینکه تاثیری در امتیاز اعتباری شما داشته باشد.

2.      اگر اقساط را به موقع پرداخت کنید تا 6 ماه می‌توانید فقط سود وام دریافتی را بپردازید.

3.     اگر با پرداخت یک مبلغ ثابت به پایان یک قرارداد نزدیک می‌شوید، این شانس را خواهید داشت که در ۶ ماه پیش رو قرارداد جدیدی داشته باشید.

4.     اگر اقساط را به موقع پرداخت می‌کنید، می‌توانید معاملات رهنی جدید داشته باشید.

5.     اگر در پرداخت اقساط مشکلی داشتید، کمک درخور از سوی وام‌دهنده دریافت خواهید کرد.

6.    با وجود ۱۲ ماه معوقات پرداختی ، نمی توان از خریدار سلب مالکیت کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید.َ

اخبار مشابه