Search

همسایه عصبانی

ویدیویی در شبکه های اجتماعی از برخورد شدید یک همسایه انگلیسی با یک همسایه خارجی مسن بر سر زباله وایرال شده است
صفحه را پایین بکشید
همسایه عصبانی
ویدیویی در شبکه های اجتماعی از برخورد شدید یک همسایه انگلیسی با یک همسایه خارجی مسن بر سر زباله وایرال شده است

در این ویدیو خانمی کیسه زباله ای را که ادعا می کند از خانه همسایه به بیرون و در نزدیکی حیاط او پرتاب شده است را روبه روی خانه زنی سالمند خالی می کند و به او می گوید اینها زباله هایی است که پسر شما از خانه به نزدیک حیاط من پرتاب کرده است. و بار دیگر اگر این کار را بکند شما متاسف خواهید شد.

بازخوردهای متفاوتی در شبکه های اجتماعی به این ویدیو از طرف کاربران بوده است . عده ای دلشان برای زن سالمند سوخته بود و عده ای نیز به ضرورت احترام به حقوق همسایه اشاره کرده بودند. شما چه نظری در این خصوص دارید؟

اخبار مشابه