Search

وزارت کشور اعلام کرد: هتل‌ها محل مناسبی برای پناهجویان در بریتانیا نیستند

بیش از ۵۰ هتل تا ژانویه ۲۰۲۴ پناهجویان را اخراج خواهند کرد.
صفحه را پایین بکشید
وزارت کشور اعلام کرد: هتل‌ها محل مناسبی برای پناهجویان در بریتانیا نیستند
بیش از ۵۰ هتل تا ژانویه ۲۰۲۴ پناهجویان را اخراج خواهند کرد.

در یک پست در اینستاگرام، وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرد که هتل‌ها محل مناسبی برای اقامت پناهجویان در این کشور نیستند. همچنین امروز اعلام شد که بیش از ۵۰ هتل قرار است تا ژانویه ۲۰۲۴ پناهجویان را اخراج کنند. این اقدام با هدف بهبود شرائط اقامت پناهندگان در بریتانیا انجام خواهد شد.

وزارت کشور همچنین بیان کرده این راهی برای صرفه جویی در پولی است که مالیات دهندگان به دولت پرداخت کرده اند

اخبار مشابه