Search

کلاهبرداری از پرستاران خارجی در انگلستان

سازمان Gangmasters و Labour Abuse Authority از گسترش جرم وبرده‌داری مدرن در بین پرستاران خارجی در بریتانیا هشدار داده است.
صفحه را پایین بکشید
کلاهبرداری از پرستاران خارجی در انگلستان
سازمان Gangmasters و Labour Abuse Authority از گسترش جرم وبرده‌داری مدرن در بین پرستاران خارجی در بریتانیا هشدار داده است.

سوء استفاده از پرستاران استخدام شده از خارج از کشور به عنوان اولویت اول سازمانی شده است که جرائم مربوط به کارگران در انگلستان و ولز را بررسی می‌کند.

سازمان Gangmasters و Labour Abuse Authority (GLAA) در گفتگو با Sky News اعلام کرد که ویزای کاری برای کارکنان حوزه سلامت و مراقبت و نگهداری سالمندان دستمایه خلافکاران برای اهداف سودجویانه آنها شده و برده داری مدرن را رقم زده. مارتین پلیمر، افسر تحقیقات ارشد GLAA، بیان کرد که بیش از 30 تحقیق در حال انجام درباره شرکت های جعلی و کلاهبرداری نگهداری و مراقبتی که نیروی خدماتی پرستاری ارائه می دهند وجود دارد . او افزود: دو سال پیش، بخش مراقبتی و سلامت در رادار توجه ما قرار نداشت, اما این که موارد از فوریه 2022 ، زمانی که دولت کارگران مراقبتی را به لیست کمبود شغل کشور اضافه کرد، افزایش یافته است.

ویزا برای پرستاران تقریبا 40 درصد ویزاهای کاری بریتانیا را شامل می شود.پلیمر گفت که شرکت‌هایی جعلی در سراسر کشور با هدف سو استفاده ازویزای کارگران برای آوردن پرستاران به بریتانیا تاسیس شده‌اند. تنها هدف این شرکتهای کلاهبردار دریافت هزاران پوند از این افراد برای ارائه مجوزاسپانسرشیپ برای ویزای کاری است و زمانی که پرستاران برای کار به بریتانیا می آیند این شرکت ها هیچ کار و شغلی برای آنها ندارند. حتی یک شیفت کاری نیز به برخی از آنان داده نمی شود علاوه بر آن آنها حقوقی دریافت نمی کنند و مجبور هستند تا هزینه های سنگین زندگی در بریتانیا را بدون شغل پرداخت کنند.

اخبار مشابه