Search

برنامه وزارت کشور برای کاهش درخواست های پناهندگی افراد آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار می‌دهد

نمایندگان پارلمان هشدار می‌دهند که با برنامه وزارت کشور برای اخراج موارد معلق پناهجویی از هتل ها، افراد آسیب،پذیر در معرض خطر قرار می‌گیرند.
صفحه را پایین بکشید
برنامه وزارت کشور برای کاهش درخواست های پناهندگی افراد آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار می‌دهد
نمایندگان پارلمان هشدار می‌دهند که با برنامه وزارت کشور برای اخراج موارد معلق پناهجویی از هتل ها، افراد آسیب،پذیر در معرض خطر قرار می‌گیرند.

بر اساس هشداری که نمایندگان پارلمان بریتانیا داده‌اند، برنامه وزارت کشور برای اخراج موارد معلق پناهجویی از هتل ها، افراد آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار می‌دهد. گزارش سرزنش‌آمیز کمیته حسابرسی عمومی (PAC) پارلمان نشان می‌دهد که سیاست وزارت کشور برای استفاده حداکثری از هتل‌ها با استفاده اشتراکی از اتاق های هتل ها برای چندین نفر و یا چندین خانواده، به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و ممکن است عواقب جدی داشته باشد.

کمیته نیز گفت که برای وزارت کشور، چالش بزرگی در کاهش موارد معلق پناهجویی باقی مانده است و تلاش‌های آن برای رسیدن به این هدف ممکن است منجر به ایجاد بن‌بست‌های جدید در دادگاه‌های کشور شود.

تا پایان ژوئن سال جاری، تعداد 67,870 مورد پرونده معلق پناهجویی قدیمی در انتظار تصمیم بوده‌اند.گزارش PAC آورده است که تحلیل خود دفتر خانگی نشان داده است که حتی اگر موارد معلق پناهجویی قدیمی تا پایان سال حل شود، هنوز حدود 84,000 مورد جدید از درخواست‌های پناهندگی، یا کسانی که پس از ژوئن 2022 درخواست داده‌اند، در صف انتظار باقی خواهند ماند.

اخبار مشابه