Search

جمعیت بزرگ تظاهرات کنندگان فلسطینی در لندن

تظاهرات حمایت از غزه در لندن در تاریخ شنبه 28 اکتبر 2023
صفحه را پایین بکشید
جمعیت بزرگ تظاهرات کنندگان فلسطینی در لندن
تظاهرات حمایت از غزه در لندن در تاریخ شنبه 28 اکتبر 2023

تصاویر هوایی شبکه خبری اسکای از بخش مرکزی لندن نشان می دهد جمعیت زیادی از تظاهرات کنندگان فلسطینی در حال پیوستن به یکدیگر بر روی پل وستمینستر هستند. این سومین هفته از تظاهرات گسترده فلسطینی ها در لندن پس از شروع درگیری های خونین بین گروه تروریستی حماس و اسرائیل می باشد

اخبار مشابه