Search

اعتراضات حامیان فلسطین در ایستگاه قطار واترلو لندن

معترضان در کف ایستگاه واترلو نشسته و علیه بمباران های اسرائیل در نوار غزه، اعتراض کرده اند.
صفحه را پایین بکشید
اعتراضات حامیان فلسطین در ایستگاه قطار واترلو لندن
معترضان در کف ایستگاه واترلو نشسته و علیه بمباران های اسرائیل در نوار غزه، اعتراض کرده اند.

معترضان حامی فلسطین در کف زمین ایستگاه واترلو برای اعتراض علیه بمباران های اسرائیل در غزه، نشستند. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس فعالیت می کند، پیش از این اعلام کرده بود که تعداد افراد کشته شده در حملات اسرائیل، افزایش یافته است.

اخبار مشابه