Search

دزدی نا موفق موتور سیکلت در Clifton village

دزدان در روز روشن تمام تلاش خود را برای دزدین یک موتورسیکت کردند ولی موفق نبودند
صفحه را پایین بکشید
دزدی نا موفق موتور سیکلت در Clifton village
دزدان در روز روشن تمام تلاش خود را برای دزدین یک موتورسیکت کردند ولی موفق نبودند

تصاویر دزدی خودرو موتورسیکلت و تلفن همراه در روز روشن وسط شهرهای بزرگی مثل لندن بسیار به چشم می خورد اما این دزدها نسخه جدیدی از پررویی را به نمایش گذاشته اند، که حتی از حضور مردم نمی ترسند و حتی می دانند با اینکه مردم با پلیس تماس گرفته اند چه قدر زمان برای فرار دارند.

اخبار مشابه