Search

راهپیمایی‌های نفرت: واکنش سوئلا براورمن به تظاهرات اخیر در حمایت از فلسطین

سوئلا براورمن، , وزیر داخلی بریتانیا، اعتراضات اخیر را که در پی کشتار یهودیان برگزار شده است، به شدت محکوم کرد. او آنها را راهپیمایی‌های نفرت خوانده و به ابراز نگرانی پلیس از حضور افراد با نیت بد در این تجمعات اشاره کرد.
صفحه را پایین بکشید
راهپیمایی‌های نفرت: واکنش سوئلا براورمن به تظاهرات اخیر در حمایت از فلسطین
سوئلا براورمن، , وزیر داخلی بریتانیا، اعتراضات اخیر را که در پی کشتار یهودیان برگزار شده است، به شدت محکوم کرد. او آنها را راهپیمایی‌های نفرت خوانده و به ابراز نگرانی پلیس از حضور افراد با نیت بد در این تجمعات اشاره کرد.

در آخر هفته گذشته، موجی از تظاهرات در حمایت از فلسطین در سرتاسر بریتانیا برپا شد. از نگاه خانم براورمن این اعتراضات پس از وقوع حوادث مرگباری که منجر به کشته شدن یهودیان شد، برگزار شدند. براورمن این رویدادها را بزرگترین تلفات یهودیان از زمان هولوکاست خوانده و به شعار محو اسرائیل از روی نقشه که در این تظاهرات سر داده شده است، واکنش نشان داده است.


وی در نظرات خود بیان کرده است: به نظر من، تنها یک راه برای توصیف این راهپیمایی‌ها وجود دارد، و آن این است که آنها راهپیمایی‌های نفرت هستند. براورمن همچنین به ابراز نگرانی‌های پلیس از وجود افراد با نیت بد در این تجمعات اشاره کرده و افزوده است که این افراد به طور عمدی و پنهانی مرتکب جرم می شوند، چیزی که برای او و اکثریت مردم بریتانیا، قابل قبول نیست و به شدت محکوم می‌شود.
اخبار مشابه