Search

انتقاد Nigel Farage به ریاست ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

نایجل فاراج، سیاستمدار برجسته، انتقادات سنگینی به ریاست ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد، و از رفتارهای حقوق بشری این کشور نقدی تیز داشت.
صفحه را پایین بکشید
انتقاد Nigel Farage به ریاست ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل
نایجل فاراج، سیاستمدار برجسته، انتقادات سنگینی به ریاست ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد، و از رفتارهای حقوق بشری این کشور نقدی تیز داشت.

نایجل فاراج، در یک سخنرانی جنجالی در مورد سازمان ملل متحد، به شدت به انتخاب ایران به عنوان رئیس کمیته حقوق بشر واکنش نشان داد. او با بیان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام علنی و ظلم به مردم، نگرانی خود را ابراز کرد. فاراج با اشاره به وضعیت زنان در ایران، ادعا کرد که زنان موظف به پوشش کامل هستند و در صورت مخالفت، با خطر کتک خوردن و حتی مرگ روبرو هستند. او همچنین به حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله و حماس اشاره کرد و بیان داشت که در چنین شرایطی نباید به این کشور در سازمان ملل مسئولیت داده شود. او آنها را "اتلاف کامل فضا" خواند و ادعا کرد که آنها وضعیت خاورمیانه را بدتر می‌کنند.

اخبار مشابه