Search

دزدی گروهی موتور سیکلت در SOHO لندن

ویدیو منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد چندین موتورسیکلت در یک زمان دزده می شوند
صفحه را پایین بکشید
دزدی گروهی موتور سیکلت در SOHO لندن
ویدیو منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد چندین موتورسیکلت در یک زمان دزده می شوند

ویدیویی از منطقه SOHO در لندن منتشر شده که در واقع یک باند سارق چندین موتورسیکلت را در مقابل مالکانشان می دزدند و متواری می شوند. تصاویر به شدت شوکه کننده و عجیب هست زیرا سارقان با اعتماد به نفس تمام در یکی از مناطق پرتردد و مرکزی لندن دست به این کار زده اند.

اخبار مشابه