Search

اگر از مزایای DWP استفاده می کنید، حساب های بانکی شما کنترل خواهد شد

پیشنهادات جدید می‌تواند منجر به بررسی حساب‌های بانکی مدعیان توسط کارآگاهان آموزش دیده برای بررسی چگونگی خرج کردن کمک هزینه ها شود.
صفحه را پایین بکشید
اگر از مزایای DWP استفاده می کنید، حساب های بانکی شما کنترل خواهد شد
پیشنهادات جدید می‌تواند منجر به بررسی حساب‌های بانکی مدعیان توسط کارآگاهان آموزش دیده برای بررسی چگونگی خرج کردن کمک هزینه ها شود.

پیشنهادات جدیدی که از سوی وزارت کار و بازنشستگی (DWP) ارائه شده است، ممکن است منجر به بررسی حساب‌های بانکی مدعیان توسط کارآگاهان آموزش دیده برای بررسی چگونگی خرج کردن کمک هزینه شود.

نتایج 'نظرسنجی نگرش‌های اجتماعی بریتانیا' در نظرسنجی اخیر DWP که با هدف درک تصویر عمومی از تقلب، خطا و بدهی در سیستم کمک هزینه انجام شده، اکنون منتشر شده‌اند.

اقدامات قانونی بالقوه شامل دسترسی بیشتر طرف سوم به اطلاعات بانکی است؛ که ممکن است منجر به جمع‌آوری اطلاعات توسط کارآگاهان آموزش دیده از بانک‌ها در مورد اینکه مدعیان کمک هزینه ها را کجا خرج می‌کنند شود. این کارآگاهان قادر خواهند بود که دستوربه جستجو و توقیف دهند و حتی افراد را دستگیرکنند.

تحقیقات DWP نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد مورد بررسی (52%) پیشنهاد جدید جمع‌آوری اطلاعات در مورد اینکه مدعیان کجا پول خرج می‌کنند را می‌پذیرند؛ ولی فقط 2,127 نفر این نظرسنجی را کامل کرده‌اند، که نیمی از آنها (50%) اعلام کرده‌اند که نسبت به قوانین پیشنهادی جدید، احساس مثبت دارند. در کل، 62 درصد از افراد تقلب و خطا در سیستم مزایای رفاهی را مشکل بزرگی می‌دانند. فقط سه درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار کرده‌اند که اصلاً آن را مشکل نمی‌دانند.

اخبار مشابه