Search

بازگشت اتوبوس‌های کریسمس به برایتون و Hove

برنامه‌های ویژه اتوبوس‌های کریسمس و سرویس‌های جدید در مسیر کوستر 12 اعلام شدند.
صفحه را پایین بکشید
بازگشت اتوبوس‌های کریسمس به برایتون و Hove
برنامه‌های ویژه اتوبوس‌های کریسمس و سرویس‌های جدید در مسیر کوستر 12 اعلام شدند.

اتوبوس های سانتا که با رانندگی بابانوئل هدایت می شوند به زیبایی تزیین شده اند و حس متفاوتی از کریسمس رو به شهر و به خصوص بچه ها می دهند. اتوبوس‌های امسال مجدداً در روز کریسمس در شهرهای برایتون و Hove  فعال خواهند بود؛ این تصمیم پس از آزمایش موفقیت‌آمیزی که در سال گذشته انجام شد، اتخاذ شده است. برنامه‌ ویژه‌ای که امروز منتشر شد، شامل سرویس کوستر 12 بین برایتون و سیفورد نیز می‌شود.

اتوبوس های برایتون و Hove  همچنین مسیرهای اتوبوس سانتا را در این دسامبر اعلام کرد که امسال بیستمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد.

نیک هیل، مدیر تجاری اتوبوس های برایتون و Hove  گفت: با خشنودی اعلام می‌کنیم که به دلیل محبوبیت سرویس‌های روز کریسمس 2022، امسال آن‌ها را دوباره با افزودن سرویسی در مسیر کوستر 12 اجرا خواهیم کرد. حفظ تماس با جامعه محلی در طول سال و تسهیل دسترسی مسافران به محل کار، کلیسا، یا دیدار با خانواده‌هایشان در روز کریسمس برای ما بسیار مهم است.

اخبار مشابه