Search

وزیر امور داخلی بریتانیا: خرابکاران یادمان جنگی Cenotaph سریعاً به زندان خواهند رفت

سوئلا براورمن از تجمعات بزرگ مخالفان اسرائیل در روز یادبود جنگ خبر داده است.
صفحه را پایین بکشید
وزیر امور داخلی بریتانیا: خرابکاران یادمان جنگی Cenotaph سریعاً به زندان خواهند رفت
سوئلا براورمن از تجمعات بزرگ مخالفان اسرائیل در روز یادبود جنگ خبر داده است.

سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی بریتانیا، هشدار داد که اگر تظاهرات کنندگان سعی در تخریب یادمان جنگی Cenotaph داشته باشند، عواقب سختی را خواهند دید. تجمع بزرگ مخالفان اسرائیل در روز Armistice  شنبه ، 11 نوامبر، برنامه‌ریزی شده است که انتظار می‌رود دهها هزار نفر در خیابان‌ها حضور پیدا کنند.برگزارکنندگان بیان کرده‌اند که از منطقه Whitehall - حوزه‌ای که یادمان جنگي Cenotaph در آن واقع است - دور خواهند ماند؛ با این حال، ترس از این وجود دارد که این تظاهرات ممکن است سکوت دو دقیقه‌ای و جشنواره یادبود در سالن رویال آلبرت را تحت تاثیر قرار دهد.

براورمن بیان کرد که روز یادبود جنگ باید با 'جدیتی که شایسته آن است' مورد توجه قرار گیرد و گفت که اگر پلیس به قدرت بیشتری برای مقابله با رفتار 'بسیار نفرت انگیز' در تظاهرات نیاز داشت، او از دادن اختیارات دریغ نخواهد کرد. براورمن همچنین افزود، اگر کسی سعی در تخریب Cenotaph داشته باشد،پیش از اینکه پایش به زمین برسد به زندان خواهد افتاد. در کنار این نگرانی ها اطلاع رسانی ها و تبلیغات برای جمع کردن جمعیت میلیونی از طرف حامیان فلسطین در انگلستان در جریان است تبلیغاتی که بعضا ملودی آشنایی برای ایرانیان دارد.

اخبار مشابه