Search

سردادن اذان بر روی Tower Bridge

تصاویر منتشر شده در حاشیه تظاهرات حمایت از فلسطین شخصی را در حال خواندن اذان بر روی Tower Bridge نشان می دهد
صفحه را پایین بکشید
سردادن اذان بر روی Tower Bridge
تصاویر منتشر شده در حاشیه تظاهرات حمایت از فلسطین شخصی را در حال خواندن اذان بر روی Tower Bridge نشان می دهد

در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی باز نشر شده است شخصی در حال خواندن اذان بر روی لاندن بریج لندن نشان داده شده است این تصاویر در حاشیه تظاهرات هفته‌های گذشته حمایت از فلسطین باز منتشر شده است و دوباره وایرال شده. فردی در این ویدیو دیده می شود که با پوشش عربی به همراه میکروفون و بلندگو در حال خواندن اذان می باشد.

این ویدیو در زمان همه گیری کرونا ضبط شده بود

اخبار مشابه