Search

مراسم افتتاح پارلمان بریتانیا

سخنرانی پادشاه از سنن تاریخی بریتانیا
صفحه را پایین بکشید
مراسم افتتاح پارلمان بریتانیا
سخنرانی پادشاه از سنن تاریخی بریتانیا

مراسم افتتاح پارلمان بریتانیا یکی از باشکوه‌ترین و سنتی‌ترین مراسم‌های رسمی در این کشور است که در آن پادشاه با حضور در پارلمان سخنرانی می‌کند. این رویداد که به "سخنرانی پادشاه" معروف است، آغاز رسمی فعالیت‌های پارلمانی جدید را نشان می‌دهد و به طور معمول سالیانه یک بار برگزار می‌شود. 


این مراسم با شکوه و قدیمی، که ریشه‌هایی به قرن‌ها پیش دارد، نمادین از همکاری بین سلطنت و پارلمان است و بیانگر احترام و همزیستی میان قوای مختلف حکومتی می‌باشد. در این روز، پادشاه با لباس‌های رسمی و با همراهی اعضای خانواده سلطنتی به سوی پارلمان حرکت می‌کند. این سفر با استفاده از کالسکه‌ای سلطنتی که توسط اسب‌ها کشیده می‌شود و تحت حفاظت شدید پلیس و گارد سلطنتی انجام می‌گیرد.


بخش مهمی از این مراسم، بازرسی "گارد شاهی" است که نمایشی از وفاداری نظامی به تاج و تخت است. سپس پادشاه وارد "اتاق عرش" (House of Lords) می‌شود و بر روی تخت عرش می‌نشیند. در این لحظه، حامل عصای دولتی و حامل شمشیر دولتی وارد اتاق می‌شوند که نمادهایی از قدرت و اقتدار سلطنتی هستند.


یکی دیگر از مراحل جالب این مراسم، اعزام جستجوگران مقام به سوی اتاق نمایندگان (House of Commons) است. این رسم به قرون وسطا برمی‌گردد که در آن پارلمان از حمله احتمالی می‌ترسید. جستجوگران، که نقشی تشریفاتی دارند، اتاق را برای اطمینان از امنیت آن بازرسی می‌کنند.


پس از آن، یک رسم منحصر به فرد و تماشایی به اجرا درمی‌آید. "فراخوانی اعضای خانه نمایندگان" صورت می‌گیرد که در آن "مارشال بزرگ"، با در دست داشتن عصای سیاه، به سمت اتاق نمایندگان می‌رود و آن‌ها را به شنیدن سخنرانی پادشاه دعوت می‌کند. نمایندگان با راهپیمایی به سمت اتاق عرش حرکت می‌کنند، جایی که پادشاه سخنرانی خود را آغاز می‌کند.


سخنرانی پادشاه، که به وسیله دولت تهیه شده است، دستور کار پارلمان برای سال آینده را تعریف می‌کند و لوایح و اصلاحات پیشنهادی دولت را معرفی می‌نماید. این سخنرانی بیانگر اهداف و اولویت‌های سیاسی دولت است و به عنوان نقطه شروع برای مذاکرات و بحث‌های پارلمانی عمل می‌کند.


پس از پایان سخنرانی، پادشاه و همراهانش با مراسمی مشابه آنچه در آغاز وجود داشت، پارلمان را ترک می‌کنند. این مراسم نه تنها به عنوان یک رویداد تشریفاتی بزرگ دیده می‌شود، بلکه نشان‌دهنده آیین و سنت‌های عمیقاً ریشه‌دار در نظام سیاسی و فرهنگی بریتانیا است.

اخبار مشابه