Search

روز یادبود: نایجل فاراژ و انتقاد از برگزاری راهپیمایی طرفداران فلسطین در لندن

نایجل فاراژ، چهره سیاسی بریتانیا، نسبت به برنامه‌ریزی برگزاری یک راهپیمایی عظیم طرفدار فلسطین در هم‌زمانی با روز آتش‌بس و یادبود جنگ جهانی اول انتقاداتی را مطرح کرد. وی تأکید کرد که این رویداد باید با حفظ احترام به تاریخ و فرهنگ مشترک بریتانیا برگزار شود.
صفحه را پایین بکشید
روز یادبود: نایجل فاراژ و انتقاد از برگزاری راهپیمایی طرفداران فلسطین در لندن
نایجل فاراژ، چهره سیاسی بریتانیا، نسبت به برنامه‌ریزی برگزاری یک راهپیمایی عظیم طرفدار فلسطین در هم‌زمانی با روز آتش‌بس و یادبود جنگ جهانی اول انتقاداتی را مطرح کرد. وی تأکید کرد که این رویداد باید با حفظ احترام به تاریخ و فرهنگ مشترک بریتانیا برگزار شود.

در اظهاراتی که به تازگی نایجل فاراژ در مورد روز آتش‌بس بیان داشت، وی به اهمیت عمیق این روز در تاریخ ملی بریتانیا اشاره کرد و این روز را نقطه عطفی در سرگذشت ملت دانست. فاراژ گفت: «در ساعت ۱۱ روز یازدهم ماه یازدهم در سال ۱۹۱۸، اسلحه‌ها در جبهه غربی و تمام صحنه‌های جنگ دیگر ساکت شدند. این لحظه‌ای بسیار مهم در تاریخ ماست و به شایستگی در سال‌های اخیر، احترام فراوانی به آن گذاشته شده است.»


با اشاره به مراسم روز یادبود، فاراژ اشاره کرد که پادشاه چارلز در مراسم روز یکشنبه حضور خواهد یافت. او سپس به برنامه‌ریزی برای برگزاری راهپیمایی بزرگی که از طرف طرفداران فلسطین در همان روز برگزار می‌شود، اشاره کرد و نگرانی‌های خود را نسبت به تاثیر آن بر احترام و حرمت این روز بیان داشت.


فاراژ تأکید کرد: «من پیش‌تر نیز نگرانی‌هایم را در مورد حضور تعداد زیادی از افرادی که با ما تاریخ و فرهنگ مشترکی ندارند در بریتانیا، ابراز داشته‌ام. این راهپیمایی که می‌خواهد چهار میلیون نفر را از مرکز لندن عبور دهد، نمونه‌ای از این نگرانی است.»


وی با ابراز این نظر که برگزاری چنین راهپیمایی‌ای در کنار Cenotaph،باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود، تأکید کرد که باید پاسخ به برگزاری این راهپیمایی منفی باشد. فاراژ با این استدلال که حفظ احترام به یادمان‌های ملی باید در اولویت قرار گیرد، نظر خود را مطرح کرد که برگزاری چنین رویدادهایی باید با در نظر گرفتن ارزش‌ها و تاریخ مشترک کشور انجام شود.

اخبار مشابه