Search

مرگ نوجوان 15 ساله در لیدز به ضرب چاقو

پسر 15 ساله‌ای بعد از زخمی شدن بر اثر ضربات چاقو در نزدیکی مدرسه ای در لیدز فوت کرد و دو نوجوان برای این حادثه بازداشت شدند. قربانی دانش آموز سابق مدرسه هورسفورت بود.
صفحه را پایین بکشید
مرگ نوجوان 15 ساله در لیدز به ضرب چاقو
پسر 15 ساله‌ای بعد از زخمی شدن بر اثر ضربات چاقو در نزدیکی مدرسه ای در لیدز فوت کرد و دو نوجوان برای این حادثه بازداشت شدند. قربانی دانش آموز سابق مدرسه هورسفورت بود.

رئیس مدرسه هورسفورت، پل بل، گفت قربانی دانش آموز سابق مدرسه بود ه است. دههای نفر در خیابان برودگیت لین، حدود نیم مایلی از خط محصور کردن پلیس در خیابان چرچ لین، در طی مراسمی برای این جوان جمع شدند و شمع روشن کردند.

اخبار مشابه